Chemia
asiunia1121
2017-06-22 18:54:05
[SIÓDMA KLASA] Korzystając z tabeli na s. 237 (schemat w załączniku) podaj nazwy substancji o: największej gęstości, najmniejszej gęstości, najwyższej temperaturze wrzenia, najniższej temperaturze wrzenia, najwyższej temperaturze topnienia i najniższej temperaturze topnienia.
Odpowiedź
kezman
2017-06-22 23:49:19

Substancja o największej gęstości – rtęć , najmniejszej gęstości – wodór, najwyższej temperaturze wrzenia – węgiel, najniższej temperaturze wrzenia – wodór, najwyższej temperaturze topnienia – węgiel, najniższej temperaturze topnienia – wodór.

Dodaj swoją odpowiedź