Egzamin gimnazjalny
Dominoxpro
2017-12-18 04:48:25
Wymień trzy podstawowe procesy związane z rzeźbotwórczą działalnością rzeki.
Odpowiedź
emdecha
2017-12-18 10:09:03

erozja, transport i akumulacja materiału skalnego

Dodaj swoją odpowiedź