Egzamin gimnazjalny
Konto usunięte
2017-12-18 05:08:55
Podaj dwie cechy ruchu obrotowego Ziemi.
Odpowiedź
Adrian1996
2017-12-18 05:44:59

odbywa się z zachodu na wschód i trwa dobę (24 godziny)

Dodaj swoją odpowiedź