Egzamin gimnazjalny
OlCiaxdd
2017-12-23 10:25:35
Dziecko nasypuje piasek do foremek w ksztalcie stożka o promieniu podstawy 5cm i tworzącej 13 cm. Nastepnie przesypuje go do wiaderka w ksztalcie walca o wysokosci 36 cm i promieniu dwa razy wiekszym niz promień foremki. Jaka czesc wiaderka wypełniło dziecko ,wsypujac 6 foremek piasku. ?
Odpowiedź
MsEmotionalyPrincess
2017-12-23 16:29:56

1] z pitagorasa obliczam h stożka h²=13²-5² h²=169-25 h²=144 h=12cm 2] obliczam v stozka: v=⅓πr²h=⅓π×5²×12=100πcm³ 3]obliczam v walca;;; r=2×5=10cm;;;h=36cm v=πr²h=π×10²×36=3600πcm³ 4]6 foremek stożkowatych ma v=6×100π=600πcm³ 5]600π:3600π=⅙ odp.piasek zapełnił ⅙ część foremki w kształcie walca.

Dodaj swoją odpowiedź