Biologia
dominodej
2017-06-22 23:13:45
[SIÓDMA KLASA] Na zadanie z biologii mam napisać: Co to są rybosomy i jaką pełnią funkcję?
Odpowiedź
OliIIIII
2017-06-23 01:39:09

Rybosomy są niewielkimi składnikami komórki. Są rozmieszczone bezpośrednio w cytozolu lub na powierzchni siateczki śródplazmatycznej. Odgrywają ważną rolę w procesie powstawania białek. Same zbudowane są z rRNA (rybosomowego RNA, czyli rybosomowego kwasu rybonukleinowego) i białek. Możemy je odnaleźć w komórkach roślinnych, zwierzęcych, bakterii i grzybów.

Dodaj swoją odpowiedź