Historia
markiza22
2017-06-21 18:05:06
poprosze o kilka waznych dla polakow dat (konstytucja,rozbiory itp.) prosze o szybka odpowiedz mam to na jutro
Odpowiedź
krystofer13
2017-06-21 23:05:44

966 - przyjęcie chrztu przez Mieszka I 1000 - zjazd w Gnieźnie 1025 - koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski 1138 - testament Bolesława Krzywoustego. Początek rozbicia dzielnicowego. 1226 - sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego. 1320 - koronacja Władysława Łokietka. 1343 - pokój kaliski, Pomorze Gdańskie jako wieczysta jałmużna 1370 - śmierć Kazimierza Wielkiego, unia węgiersko-polska, koniec dynastii piastowskiej 1385 - unia w Krewie 1410 - bitwa pod Grunwaldem 1525 - hołd pruski 1605 - bitwa pod Kircholmem 1610 - zdobycie Moskwy 1655-1660 - potop Szwedzki 1683 - odsiecz wiedeńska 1767 - sejm repninowski, uzależnienie Polski od Rosji 1772 - I rozbiór polski 1788-1792 - sejm czteroletni 1793 - II rozbiór Polski 3 maj 1791 - konstytucja 3 maja 1794 - insurekcja kościuszkowska 1795 - III rozbiór Polski 1797 - legiony polskie 1807 - 1815  - księstwo warszawskie 1830 - wybuch powstania listopadowego 1831 - upadek powstania 1863 - wybuch powstania styczniowego 1864 - upadek powstania 1918 - odzyskanie niepodległości 1920 - bitwa warszawska 1939 - II wojna światowa 1944 - powstanie warszawskie 1945 - koniec wojny, początek komunizmu 1981-1983 - stan wojenny 1989 - okrągły stół

Dodaj swoją odpowiedź