Matematyka
ooluniaa18
2017-06-23 01:30:25
!!!! proszę o pomoc daje najjj
Odpowiedź
Goosiak
2017-06-23 07:52:09

Witaj:) funkcja : [latex]f(x)=-4x+4[/latex] a) Wykres funkcji w załączniku. b)Punkty przecięcia się z osiami: Przecięcie prostej z osią OX, następuje gdy y przyjmuje wartość: y=0, więc aby to obliczyć wystarczy za y podstawić 0. [latex]y=-4x+4\0=-4x+4/+4x\4x=4/4\x=1[/latex] Czyli przecięcie z osią X następuje w punkcie x=1. ============================================= Przecięcie z osią Y, następuje gdy x przyjmuje wartość 0, czyli do początkowego wzoru za x wstawimy 0. [latex]y=-4x+4\y=-4*0+4\y=4[/latex] Przecięcie z osią Y, następuje w punkcie y=4 ------------------------------------------------------------------ c)Miejsce zerowe, to punkt przecięcia się prostej z osią X, czyli mamy już to wyżej wyliczone, dla x=1. d)Monotoniczność funkcji, współczynnik a mówi o monotoniczności. y=ax+b, funkcja rośnie gdy a>0, a maleje gdy a<0. U nas jest -4, więc funkcja jest malejąca. e)Wartość funkcji to inaczej y. Mamy zbadać jakiemu x przyporządkowany jest y=2. Czyli za y podstawimy 2. [latex]y=-4x+4\2=-4x+4/-4\-2=-4x/(-4)\x=frac{1}{2}[/latex] f) Argument to inaczej x, mamy obliczyć jaki będzie y, gdy x będzie równe -1/2. Więc za x podstawimy -1/2: [latex]y=-4x+4\y=-4*(frac{1}{2})+4\y=2+4\y=6[/latex] W razie wątpliwości, pisz:)

Dodaj swoją odpowiedź