Matematyka
MateuszDracula
2017-06-21 18:11:56
bardzo proszę o zrobienie i wytłumaczenie dokładne.
Odpowiedź
jujek35
2017-06-21 23:55:16

Funkcja dana jest wzorami w poszczegolnych przedzialach. Dla x≤-1  f(x)=1/x Dla x>-1 f(x)=x³ a) 1/x ≠ 0 dla kazdego x∈(-∞, -1>  nie ma m.z. x³=0  dla x=0 ∈ (-1; 2> Istnieje jedno miejsce zerowe: x=0. b) Stosujemy odpowiedni wzor dla argumentu z danego przedzialu: [latex]\f( -sqrt{3} )+f( sqrt{3} )=- dfrac{1}{ sqrt{3} } +( sqrt{3} )^3= \ \ \- dfrac{ sqrt{3} }{3} +3 sqrt{3} =(3- frac{1}{3} )sqrt{3} =2 frac{2}{3} cdotsqrt{3} = dfrac{8 sqrt{3} }{3} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź