Historia
daraa03
2017-06-23 02:45:35
[SIÓDMA KLASA] Zapoznaj się z ilustracjami, a następnie wykonaj polecenie. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. lub 3. W XIX w., dzięki przedstawionym na ilustracjach wynalazkom, nastąpił rozwój A. transportu B. maszynowego wykorzystanie energii elektrycznej i stoczniowego PONIEWAŻ 1. wzrosło wydobycie węgla oraz rudy żelaza potrzebnych do ich napędzania. i komunikacji, 2. zastosowanie maszyny parowej przyspieszyło możliwości przemieszczania przemysłu się i przewożenia towarów. 3. wykorzystanie energii elektrycznej umożliwiło zwiększenie produkcji maszyn.
Odpowiedź
Amisu
2017-06-23 05:04:41

A. transportu ponieważ 2. zastosowanie maszyny parowej przyspieszyło możliwości przemieszczania przemysłu się i przewożenia towarów.

Dodaj swoją odpowiedź