Historia
szym
2017-06-23 03:19:45
[SIÓDMA KLASA] Uzupełnij tabelę. 1. Ilustracja // 2. Wynalazek // 3. Imię i nazwisko wynalazcy // 4.Następstwa stosowania wynalazku Ilustracja a ………….//James Watt // rozwój transportu, przyspieszenie produkcji przemysłowej, urbanizacja Ilustracja b przemysłu maszynowego i stoczniowego // ………… //……….. Ilustracja c ………………….// ………………………………………….// możliwość porozumiewania się na odległość, zwiększenie zasięgu i szybkości komunikacji
Odpowiedź
ancysia
2017-06-23 10:16:05

Ilustracja a transportu i komunikacji.//James Watt // rozwój transportu, przyspieszenie produkcji przemysłowej, urbanizacja Ilustracja b przemysłu maszynowego i stoczniowego // Michael Faraday // wytwarzanie prądu elektrycznego, przyspieszenie produkcji przemysłowej, prototyp silnika elektrycznego Ilustracja c komunikacji.// Samuel Morse// możliwość porozumiewania się na odległość, zwiększenie zasięgu i szybkości komunikacji

Dodaj swoją odpowiedź