Historia
Konto usunięte
2017-06-23 03:47:05
[SIÓDMA KLASA] Uzupełnij luki.Jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin był …………………… i ………………... To tkaniny stały się wówczas jednym z głównych towarów ……………………….. w ………………….. Co więcej – w tym czasie wzrastało zapotrzebowanie na ………………, które było niezbędne do coraz powszechniej używanych ………………. czy …………………...
Odpowiedź
Nowyy
2017-06-23 10:37:27

Jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin był przemysł włókienniczy i tekstylny. To tkaniny stały się wówczas jednym z głównych towarów eksportowych w Wielkiej Brytanii. Co więcej – w tym czasie wzrastało zapotrzebowanie na żelazo, które było niezbędne do coraz powszechniej używanych maszyn czy produkcji broni.

Dodaj swoją odpowiedź