Historia
kasia4950
2017-06-23 03:53:55
[SIÓDMA KLASA] Uzupełnij zdania.…………………………………oblegany na Krymie port, które zdobycie stało się kluczowe w wojnie krymskiej.…………………………….. tam odbyło się pierwsze ogólnoniemieckie Zgromadzenie Narodowe.………………………w tym mieście doszło do rewolucji marcowej, wystąpień robotników i studentów, żądających reform i odwołania Metternicha.…………………………. stolica Węgier podczas Wiosny Ludów.
Odpowiedź
michaszi
2017-06-23 09:14:49

Sewastopol oblegany na Krymie port, które zdobycie stało się kluczowe w wojnie krymskiej. Frankfurt tam odbyło się pierwsze ogólnoniemieckie Zgromadzenie Narodowe. Wiedeń w tym mieście doszło do rewolucji marcowej, wystąpień robotników i studentów, żądających reform i odwołania Metternicha. Buda stolica Węgier podczas Wiosny Ludów.

Dodaj swoją odpowiedź