Historia
PatryksuraBM
2017-06-23 04:00:45
[SIÓDMA KLASA] Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia, to: A. rozpoczęcie rewolucji lipcowej we Francji, wybuch wojny krymskiej, powstanie dekabrystów w Rosji, koniec Wiosny Ludów we Włoszech. B. koniec Wiosny Ludów we Włoszech, wybuch wojny krymskiej, powstanie dekabrystów w Rosji, rozpoczęcie rewolucji lipcowej we Francji. C. powstanie dekabrystów w Rosji, rozpoczęcie rewolucji lipcowej we Francji, koniec Wiosny Ludów we Włoszech, wybuch wojny krymskiej. D. wybuch wojny krymskiej, rozpoczęcie rewolucji lipcowej we Francji, powstanie dekabrystów w Rosji, koniec Wiosny Ludów we Włoszech.
Odpowiedź
xewxd
2017-06-23 08:00:40

C. powstanie dekabrystów w Rosji, rozpoczęcie rewolucji lipcowej we Francji, koniec Wiosny Ludów we Włoszech, wybuch wojny krymskiej.

Dodaj swoją odpowiedź