Historia
Konto usunięte
2017-06-23 04:07:35
[SIÓDMA KLASA] Dokończ poniższe zdania.Pierwszą prądnicą prądu stałego nazywa się…..Ciąg kresek i kropek, którym odpowiadają długie lub krótkie impulsy elektryczne nazywamy….Indukcja magnetyczna została szybko wykorzystana przy konstruowaniu…..
Dodaj swoją odpowiedź