Historia
xkatrinaxa
2017-06-23 05:02:15
[SIÓDMA KLASA] Powiąż opis danej ideologii z jej przedstawicielem konserwatyzm: liberalizm: socjalizm: komunizm: 1. Karol Marks, 2. Fryderyk Engels, 3. Robert Owen, 4. Adam Smith, 5. Edmund Burke, 6. Giuseppe Mazzini A. Wolność jednostki, równość wszystkich obywateli wobec prawa, swoboda gospodarcza. B. Zachowanie tradycyjnych wartości i dotychczasowego porządku społecznego. C. Promowanie idei sprawiedliwości społecznej, budowa równego społeczeństwa, bez podziałów. D. Droga rewolucyjna jako jedyny sposób przeprowadzenia reform E. Walka o ustanowienie odrębności poszczególnych narodów
Odpowiedź
kurczak97
2017-06-23 05:50:48

konserwatyzm: Edmund Burke; Zachowanie tradycyjnych wartości i dotychczasowego porządku społecznego. liberalizm: Adam Smith; Wolność jednostki, równość wszystkich obywateli wobec prawa, swoboda gospodarcza. socjalizm: Robert Owen; Promowanie idei sprawiedliwości społecznej, budowa równego społeczeństwa, bez podziałów. komunizm: Karol Marks, Fryderyk Engels, Droga rewolucyjna jako jedyny sposób przeprowadzenia reform

Dodaj swoją odpowiedź