Historia
spiker213
2017-06-23 05:09:05
[SIÓDMA KLASA] Określ, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe.1. W latach 1801-1828 toczyły się walki o wyzwolenie w koloniach Ameryki Północnej.2. Na czele powstania wyzwoleńczego Ameryki Południowej stanął Simon Bolivar.3. Prezydentem Wielkiej Kolumbii został Simon Bolivar.4. Wybrzeża Australii zostały zbadane przez Matthew Flindersa.
Odpowiedź
citos0
2017-06-23 10:51:01

1. W latach 1801-1828 toczyły się walki o wyzwolenie w koloniach Ameryki Północnej. – fałsz (Ameryki Południowej) 2. Na czele powstania wyzwoleńczego Ameryki Południowej stanął Simon Bolivar. – prawda 3. Prezydentem Wielkiej Kolumbii został Simon Bolivar. – prawda (został nim w 1819 roku) 4. Wybrzeża Australii zostały zbadane przez Matthew Flindersa. – prawda

Dodaj swoją odpowiedź