Historia
Konto usunięte
2017-06-23 05:15:55
[SIÓDMA KLASA] Wskaż, które zdania dotyczą postanowień kongresu wiedeńskiego.1. Utworzenie Związku Niemieckiego pod przewodnictwem Prus2. Utworzenie Związku Reńskiego3. Rozwiązanie Związku Reńskiego4. Powstanie Państwa Kościelnego, Królestwa Niderlandów i Królestwa Obojga Sycylii5. Powstała Rzeczpospolita Krakowska pod protektoratem trzech zaborców6. Austria odzyskała Dalmację, objęła wpływami północne Włochy7. Prusy otrzymały większą część Księstwa Warszawskiego
Odpowiedź
kojdo
2017-06-23 07:47:13

Prawidłowa odpowiedź to: 3, 4, 5 i 6. Ad. 1 Związek Niemiecki został utworzony, ale pod przewodnictwem Austrii Ad. 7 to Rosja otrzymała większą część Księstwa Warszawskiego

Dodaj swoją odpowiedź