Historia
klaudiag
2017-06-23 05:29:35
[SIÓDMA KLASA] Wytłumacz krótko, co oznacza sformułowanie "przeciwko Świętemu Przymierzu".
Odpowiedź
dori94
2017-06-23 11:58:54

Oznacza ono wszelkie formy buntu wobec postanowień kongresu wiedeńskiego, których miało strzec Święte Przymierze. Były to zatem rewolucje, powstania, ruchy narodowyzwoleńcze.

Dodaj swoją odpowiedź