Geografia
sweetbitterr
2017-06-23 07:12:05
[SIÓDMA KLASA] Jak odczytać rysunek poziomicowy?
Odpowiedź
paulat
2017-06-23 10:44:09

Rysunek poziomicowy służy do przedstawiania rzeźby terenu na mapie. Pozwala nam określić wysokość formy terenu, jej kształt i kąt nachylenia stoków. Przyjmujemy, że poziomica 0 m przebiega na styku morza z lądem. Kolejne poziomice, w zależności od zróżnicowania terenu, podajemy co 5, 10, 25 lub 50 m. Kiedy odległości między poziomicami są małe, oznacza to, że stoki są strome, a kiedy odległości są duże - stoki są łagodne.

Dodaj swoją odpowiedź