Język angielski
agaa299
2017-06-21 13:59:06
Proszę O przetumaczenie Dałam klucze ponieważ musicie zrobić tam doszyszczenie . Pod tym względem bez mojej zgody nie kontakt kontaktoj się z nikim a w dodatku z nią bo ona wie najwięcej o tobie i może być jeszcze zła .Lub nie chcieć rozmawiać bez mojej zgody
Odpowiedź
Róża27
2017-06-21 20:32:24

In this respect without my consent do not contact anyone and in addition to her because she knows the most about you and may still be angry. Or do not want to talk without my consent. Mam nadzieję że pomogłam

Dodaj swoją odpowiedź