Geografia
lkde
2017-06-23 07:46:15
[SIÓDMA KLASA] Jakie są dwie podstawowe dziedziny geografii?
Odpowiedź
mWiater
2017-06-23 08:09:53

geografia fizyczna geografia społeczno-ekonomiczna

Weee
2017-06-23 08:11:08

Nauki geograficzne dzielą się na dwie podstawowe dziedziny: - geografię fizyczną - geografię społeczno-ekonomiczną   Geografia fizyczna bada procesy, które zachodzą na powierzchni Ziemi i pod jej powierzchnią. Przedmiotem badań są elementy środowiska przyrodniczego, np. skały, woda, powietrze, gleba.   Geografia społeczno-ekonomiczna bada rozmieszczenie ludności i formy działalności gospodarczej.

Dodaj swoją odpowiedź