Geografia
elobolo
2017-06-23 08:13:35
[SIÓDMA KLASA] Odszukaj miasta na mapie, posługując się współrzędnymi i podaj ich nazwy. 41°24′N 2°10′E 59°19′N 18°4′E 55°45′N 37°37′E 13°45′N 100°31′E
Odpowiedź
pati9217
2017-06-23 13:57:49

- Barcelona 41°24′N 2°10′E - Sztokholm 59°19′N 18°4′E - Moskwa 55°45′N 37°37′E - Bangkok 13°45′N 100°31′E

Dodaj swoją odpowiedź