Geografia
Karolina19
2017-06-23 08:34:05
[SIÓDMA KLASA] Uzupełnij: Ziemia ma kształt ... Położenie punktów na powierzchni Ziemi określają jego ... geograficzne: ... i ... geograficzna. Linie na globusie tworzą ...
Odpowiedź
allik
2017-06-23 14:28:40

Ziemia ma kształt GEOIDY. Położenie punktów na powierzchni Ziemi określają jego WSPÓŁRZĘDNE geograficzne: DŁUGOŚĆ i SZEROKOŚĆ geograficzna. Linie na globusie tworzą SIATKĘ GEOGRAFICZNĄ.

Dodaj swoją odpowiedź