Geografia
pawel0606
2017-06-23 08:47:45
[SIÓDMA KLASA] Dopasuj nazwę działu geografii do jego opisu. A. geografia fizyczna B. geografia społeczno-ekonomiczna 1. Bada procesy, które zachodzą na powierzchni Ziemi i pod jej powierzchnią. Przedmiotem badań są elementy środowiska przyrodniczego, np. skały, woda, powietrze, gleba. 2. Bada rozmieszczenie ludności i formy działalności gospodarczej. Dzięki niej możemy się dowiedzieć, ile jest państw na świecie, jakimi językami posługują się ich mieszkańcy, jakie jest zróżnicowanie ludności.
Odpowiedź
polskipol98
2017-06-23 11:55:00

A. geografia fizyczna - 1. Bada procesy, które zachodzą na powierzchni Ziemi i pod jej powierzchnią. Przedmiotem badań są elementy środowiska przyrodniczego, np. skały, woda, powietrze, gleba. B. geografia społeczno-ekonomiczna - 2. Bada rozmieszczenie ludności i formy działalności gospodarczej. Dzięki niej możemy się dowiedzieć, ile jest państw na świecie, jakimi językami posługują się ich mieszkańcy, jakie jest zróżnicowanie ludności.

Dodaj swoją odpowiedź