Geografia
aleksandra181992
2017-06-23 09:08:15
[SIÓDMA KLASA] Odszukaj miasta na mapie, posługując się współrzędnymi i podaj ich nazwy. 35°42′N 51°25′E 37°46′N 122°26′W 39°54′N 116°23′E 43°47′N 11°15′E
Odpowiedź
paulazocha94
2017-06-23 10:26:27

- Teheran 35°42′N 51°25′E - San Francisco 37°46′N 122°26′W - Pekin 39°54′N 116°23′E - Florencja 43°47′N 11°15′E

Dodaj swoją odpowiedź