Geografia
PaĆ
2017-06-23 09:28:45
[SIÓDMA KLASA] Wybierz współrzędne geograficzne dla: A. Florencji 54°41′N 25°17′E 43°47′N 11°15′E 37°46′N 122°26′W B. Barcelony 50°05′N 14°25′E 37°58′N 23°43′E 41°24′N 2°10′E
Odpowiedź
rtqy
2017-06-23 15:52:50

A. Florencji 43°47′N 11°15′E B. Barcelony 41°24′N 2°10′E 

Dodaj swoją odpowiedź