Polski
Aneczka2394
2017-06-21 18:59:46
Kontrakt ucznia z nauczycielem od jenzyka polskiego. Potrzebuje minimum 7 punktów
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-21 22:50:35

1.Każdy uczeń jest sprawiedliwie oceniany. 2.Ocenianie jest jawne. 3. Kartkówki obowiązują 3 ostatnich tematów. 4. Braki trzeba uzupełniać. 5.Nie ocenia się ucznia do 3 dni nieobecności. 6. Uczeń ma schludnie prowadzić zeszyt. 7.Sprawdziany są zapowiedziane tydzień przed.  Już ! Trzymaj ! Licze na naj !

Kalor
2017-06-21 22:51:50

1. spr.zapowiadane tydzień przed  2.sprawiedliwe ocenianie 3. nie ściąganie  4.nie uzywamy telefonów na lekcji 5. wykonujemy polecenia nauczyciela 6. jesteśmy systematyczni 7.pomagamy sobie

Dodaj swoją odpowiedź