Geografia
rakuukar
2017-06-23 09:42:25
[SIÓDMA KLASA] Czy ktoś wie, co to są mapy tematyczne?
Odpowiedź
anika181
2017-06-23 14:51:13

Mapy tematyczne prezentują jedno lub kilka zjawisk. Przykładowo może to być mapa glebowa czy mapa klimatyczna. Do map tematycznych należą także mapy turystyczne z charakterystyką rzeźby terenu i obiektami turystycznymi oraz mapy samochodowe np. z informacją o płatnej autostradzie czy stacjach benzynowych.

Dodaj swoją odpowiedź