Geografia
szaroburaizielona
2017-06-23 10:43:55
jakie czynniki sprzyjają wzrostowi konkurencyjności polskiego przemyslu ?
Odpowiedź
sony158
2017-06-23 13:26:57

- poziom wzrostu gospodarczego  - innowacyjność gospodarcza  - proinwestycyjna polityka państwa  > jakoś wytwarzanego dobra > stabilność gospodarcza Polski > dobra infrastruktura  > polityka państwa wobec dużych zagranicznych inwestorów  > gospodarcze i handlowe umowy międzynarodowe podpisane przez Polskę w tym obecność Polski w UE czy strefie Schengen  > dostępność wielu surowców  > tania siła robocza w porównaniu do innych krajów  > popyt na wytwarzane dobra  > pomoc otrzymywana ze środków publicznych 

Dodaj swoją odpowiedź