Matematyka
Felipek
2017-06-23 11:11:15
[SIÓDMA KLASA]Czy podana liczba jest podzielna przez 4? a) 176 543 928 , b) 765438 274 , c) 8 294 653 700
Odpowiedź
CBX750
2017-06-23 15:51:10

Aby liczba była podzielna przez 4 to jej 2 ostatnie cyfry muszą tworzyć liczbę podzielną przez 4. A zatem : a) jest podzielna b) nie jest podzielna c) jest podzielna

Konto usunięte
2017-06-23 15:52:25

Liczba jest podzielna przez 4, jeżeli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4 lub są zerami. a więc przykład a) 176 543 928 - jest podzielny przez 4 ,bo   dwie ostatnie cyfry 28 dzielą się  przez 4 b) 765438 274 -nie jest podzielne przez 4 c) 8 294 653 700-jest podzielne przez 4

Dodaj swoją odpowiedź