Chemia
Bajkowa98
2017-06-23 14:36:15
Przeczytaj poniższe stwierdzenia: I. W procesie skraplania 1 mola pary wodnej z układu do otoczenia przekazywana jest nas sposób ciepła energia równa 44kJ. II. Standardowa entalpia tworzenia H2O(gaz) jest równa -242 kJ * mol-1 Na podstawie powyższych stwierdzeń oblicz standardową entalpię tworzenia H2O(ciecz).
Odpowiedź
franka1
2017-06-23 19:06:37

H₂O(g) -------> H₂O(c)                   ΔH₁ = -44kJ H₂(g) + 0,5O₂(g) ------> H₂O(g)     ΔH₂ = -242kJ _________________________ H₂(g) + 0,5O₂(g) ------> H₂O(c)     ΔHx = ? Jeśli dwa równania nad kreską zsumujemy (osobno lewą stronę i osobno prawą), powinniśmy po skróceniu dojść do równania pod kreską. ΔHx = ΔH₁ + ΔH₂ ΔHx = -242+(-44) = -242-44 ΔHx = -286 kJ/mol H₂O(c)

Dodaj swoją odpowiedź