Matematyka
AdamCOOL
2017-06-23 14:43:05
Dany jest trójkąt ABC, którego podstawa AB=8cm. Połączono środki boków AC i BC i otrzymano odcinek DE równoległy do boku AB trójkąta. Długość odcinka DE wynosi: a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
Odpowiedź
Aniesia15
2017-06-23 20:03:33

Trojkaty ABC i DEC sa podobne i wsp podobieństwa = 2 ponieważ AC/DC = 2, w takim razie stosunek AB/DE również =2   czyli: AB/DE=2, wiec 2*DE=AB=8, czyli DE=4 

Dodaj swoją odpowiedź