Biologia
tomira
2017-06-23 15:03:35
Proszę o pomoc, przemiany biochemiczne, bakterie.
Odpowiedź
seba31
2017-06-23 15:11:06

a) fotosynteza b) Asymilaty roślinne, np. glukoza, są substratami w procesie powstawania amoniaku. c) Bakterie brodawkowate mają zdolność wiązania azotu atmosferycznego (rośliny tego nie potrafią), który zamieniają w amoniak oraz jony [latex]NO_2^-[/latex] i [latex]NO_3^-[/latex], po czym uwalniają je do gleby, dzięki czemu stają się one dostępne dla roślin.

Dodaj swoją odpowiedź