Matematyka
dati
2017-06-23 15:51:25
Rozwiąż nierówność wykładniczą: [latex]( frac{1}{2})^{x} geq 1[/latex]
Odpowiedź
niuniuśka
2017-06-23 16:28:00

[latex]left(cfrac{1}{2} ight)^xgeq1[/latex] [latex]2^{-x}geq2^0[/latex] Funkcja [latex]f(x)=a^x[/latex] dla [latex]a>1[/latex] jest rosnąca. Zatem znak powyższej nierówności zostaje bez zmian. [latex]-xgeq0[/latex] [latex]xleq0[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź