Chemia
snopyx3
2017-06-23 16:39:15
Z czego wynika różnica w temperaturach wrzenia i topnienia węglowodorów o tym samym wzorze sumarycznym, ale innym "rodzaju" łańcucha (jeden jest prosty, drugi rozgałęziony)??
Odpowiedź
snajper117
2017-06-23 19:26:59

W przypadku węglowodorów im bardziej mamy rozgałęziony łańcuch węglowy tym związek ma mniejszą temperaturę topnienia i wrzenia.  Dlaczego tak się dzieje? ========================================================== Taką własność tłumaczy się tym, że węglowodory im bardziej są rozgałęzione tym mniejszą powierzchnie mają ich cząsteczki.  Innymi słowy im bardziej cząsteczki rozgałęzimy tym bardziej bardziej będą miały kształt kulisty i będą można powiedzieć bardziej ,,ściśnięte". To z kolei doprowadza do tego, że atomy w cząsteczkach mają do siebie mniejszy dostęp i spada liczba oddziaływań międzycząsteczkowych. Jeżeli jest mniej oddziaływań międzycząsteczkowych to potrzeba mniejszej energii by je zerwać. Jeżeli mniej energii potrzeba to potrzeba niższej temperatury niż w przypadku nierozgałęzionych lub mniej rozgałęzionych izomerów.  ========================================================== Żeby to lepiej zilustrować poniżej prezentuje przybliżone temperatury topnienia i wrzenia dwóch izomerów butanu. NAZWA                 wzór półstrukturalny             temp. topn.          temp. wrz.   n - butan                H₃C - CH₂ - CH₂ - CH₃         - 140°C                  - 1°C                                                   CH₃                                              I  2 - metylopropan    H₃C - CH - CH₃                   - 160°C                  - 12°C ========================================================== (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź