Matematyka
szymek7227
2017-06-23 16:46:05
Dany jest stożek o wysokości 6 i tworzącej 3pierwiastekz5. Objętość tego stozka jest równa A.36π B. 18π C.108π D. 54π
Odpowiedź
elijusta
2017-06-23 18:38:59

r^2 = (3√5)^2 - 36 r^2 = 45 - 36 r^2 = 9 r = 3 Teraz można zastosować wzór na objętość stożka: V = 1/3π r^2h V = 1/3 * π * 9 * 6 V = 18π Odp. B

Dodaj swoją odpowiedź