Matematyka
sianoxd
2017-06-23 16:59:45
Zapisz ułamki z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku:3,(5),5,(48),1,1(9)
Odpowiedź
arek123155
2017-06-23 22:19:07

3,(5) = 3,55555..... ≈ 3,56 5,(48) = 5,484848... ≈ 5,48 1,1(9) = 1,199999 ... ≈ 1,20

Marr
2017-06-23 22:20:22

3,(5)≈3,56 5,(48)≈5,48 1,1(9)≈1,20

Dodaj swoją odpowiedź