Matematyka
Daria987
2017-06-21 19:47:36
Rozwiąż równanie daje najj!!!
Odpowiedź
tygrys854
2017-06-22 02:23:53

2x + 6 + 1/3 x * 2/3 x = 6    I - 62/9 x² + 2x = 02/9 x(x + 9) = 0      I : 2/9x(x + 9) = 0x = 0  lub  x = -9

oliwiabaka
2017-06-22 02:25:08

[latex]2x+6+dfrac{1}{3}xcdotdfrac{2}{3}x=6\ 2x+dfrac{2}{9}x^2=0|cdot9\ 18x+2x^2=0\ 2x(x+9)=0\ x=0 vee x=-9 [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź