Geografia
patrycja312393
2017-06-23 18:01:15
zdefiniuj bezrobocie i podaj jego skutki
Odpowiedź
GenGoral
2017-06-23 22:12:58

Bezrobocie jest to stan w gospodarce, gdy więcej osób ludzi poszukuje pracy niż jest miejsc pracy. Konsekwencje bezrobocia: a) społeczne - obniżenie poczucia własnej wartości -zjawisko "dzielenia biedy i bezradności" -pozbawienie ludzi uzyskania środków, które pozwolą na utrzymanie rodziny -źródło wielu tragedii osobistych -ukształtowanie się poczucia bezradności i uzależnienia od pomocy społecznej -zjawisko bezdomności -frustracja i patologie ( problemy psychiczne i alkoholizm) -spadek dochodów ludności -obniżenie aspiracji zawodowych -obniżenie płac przez producentów b) ekonomiczne -zahamowanie wzrostu gospodarczego -państwo musi wydawać więcej na zasiłki -gdy spadają dochody ludności to mniej osób płaci podatki -środki wypłacone z budżetu dla bezrobotnych można byłoby wykorzystać na inne cele np. budowa autostrad, zdrowie -długotrwałe bezrobocie powoduje utratę kwalifikacji

Dodaj swoją odpowiedź