Matematyka
anulka24219
2017-06-23 19:23:15
Dzięki za rozwiązanie :D
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-23 22:30:36

Obliczymy boki tego trojkata tzn:a)|BC| = √[(4-2)^2+(3+1)^2] = √(4+16) = √20 = 2√5|AB| = √[(2)^2 + (-1)^2] = √5|AC| = √[(16 + 9) = √25 = 5b) trojkat jest prostokątny, ponieważ suma kwadratow przyprostokątnych jest rowna kwadratowi przeciwprostokątnej czyli:|AB|² + |BC|² = 5  + 20 =25|AC|² = 25c) obwod  trojkata wynosi: 2√5 + √5 + 5 = 5 + 3√5d)pole trojkata P = (1/2) * |AB| * |BC| = (1/2) * √5 * 2√5 = 5

Dodaj swoją odpowiedź