Matematyka
mikus1234
2017-06-23 19:43:45
1. Dla jakiej wartości x liczy a=x+2, b=2x-3, c=4x+7 sa kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego (proszę z objaśnieniami)
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-24 02:12:16

a = x+2 b = 2x-3 c = 4x+7 Z własności ciągu geometrycznego: a·c = b² (x + 2)(4x + 7) = (2x - 3)² 4x² + 7x + 8x + 14 = 4x² - 12x + 9 15x + 12x = 9 - 14 27x = -5     /:27 x = - 5/27

Dianeczka19
2017-06-24 02:13:31

(2x-3)² =(x+2)(4x+70 4x² -12x+9 = 4x² +7x+8x +14 -27x = 5   /÷ (-27) x= - 5/27

Dodaj swoją odpowiedź