Matematyka
kubamen8
2017-06-23 19:50:35
w 4 narożnikach prostokąta o wymiarach 15 cm x 9 cm wycięto kwadraty o obwodach 8 cm. jaki jest obwód pozostałego prostokąta ?
Odpowiedź
Helpers
2017-06-24 01:13:40

Obwód się nie zmieni i będzie wynosił : Obw = 15 cm * 2 + 9 cm * 2 = 30 cm + 18 cm = 48 cm Na rysunku widoczne jest, że obwód powstałej figury jest równy obwodowi figury wyjściowej. Na moim rysunku jedna duża kratka to 1 cm. (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź