Matematyka
britney5
2017-06-23 19:57:25
Narysuj prostą o równaniu 3x+6y-12=0 Daje najj :)
Odpowiedź
biboy
2017-06-23 22:06:30

Najpierw musimy przekształcić ten wzór do postaci  [latex]y = ax + b[/latex] [latex]3x + 6y-12=0[/latex] [latex]6y = 12-3x[/latex] [latex]y = 2 - frac{1}{2} x[/latex] Korzystając z tego wzoru, wyliczamy współrzędne kilku punktów. Ja wyliczę dla współrzędne dla 3 punktów.  dla x = 0  y = 2 - 1/2 * 0 = 2   -------> A = (0,2) dla x = 2  y = 2 - 1/2 * 2 = 1   ------> B = (2,1) dla x = -2 y = 2 - 1/2 * (-2) = 3  ------> C = (-2,3) Te punkty zaznaczamy w układzie współrzędnych i przez ten punkty przeprowadzamy prostą. (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź