Chemia
Eewkka
2017-06-23 20:11:05
Spośród substancji, których wzory podano poniżej, wybierz wszystkie związki jonowe. CH3OH,CH3CH2I, CH3CH2NH3Cl, C6H5ONa, SrCl2 jakim kryterium oprócz różnicy w elektroujemności należy się kierować?
Odpowiedź
emil12943
2017-06-24 02:31:03

CH3CH2NH3Cl, C6H5ONa, SrCl2 Właściwościami fizycznymi, np. charakterystyczne dla związków jonowych odpowiednio większe temperatury wrzenia i topnienia w stosunku do związków kowalencyjnych. 

Dodaj swoją odpowiedź