Polski
Ziomrczek
2017-06-23 20:31:35
Zrób rozbiór gramatyczny dowolnego fragmentu z Małego Księcia (1 akapit): " Mały Książę wyrwał także, z pewnym smutkiem, ostanie pędy baobabów. Myślał, że nigdy tu nie wróci, a te wszystkie obrządki gospodarskie wydały mu się tego ranka szczególnie miłe. A kiedy po raz ostatni podlewał różę i już miał ją przykryć kloszem, poczuł, że zbiera mu się na płacz. Żegnaj... "
Odpowiedź
ola57
2017-06-24 02:13:57

Mały - przymiotnik Książę -rzeczownik wyrwał -czasownik także-partykuła z- przyimek pewnym- przymiotnik smutkiem-rzeczownik ostanie- przymiotnik pędy -rzeczownik baobabów- rzeczownik Myślał- czasownik że -spójnik nigdy- przysłówek tu- zaimek nie- partykuła wróci- czasownik a-spójnik te-zaimek wszystkie- zaimek obrządki- rzeczownik gospodarskie- przymiotnik wydały- czasownik mu-zaimek się-zaimek tego- zaimek ranka-rzeczownik szczególnie- przysłówek miłe- przymiotnik A -spójnik kiedy-zaimek po-przyimek raz-liczebnik ostatni -przymiotnik podlewał- czasownik różę- rzeczownik i- spójnik już- przysłówek miał -czasownik ją- zaimek przykryć- czasownik kloszem- rzeczownik poczuł- czasownik że -spójnik zbiera- czasownik mu -zaimek się-zaimek na- przyimek płacz- rzeczownik Żegnaj- czasownik  

Dodaj swoją odpowiedź