Matematyka
Soczek22
2017-06-23 20:58:55
Hej proszę o pomoc Z gory dziękuje
Odpowiedź
magda7890
2017-06-23 22:46:50

zad1 a)2x-[latex] frac{x-1}{5} [/latex]=x+3 mnozymy *5 10x-(x-1)=5(x+3) 10x-x+1=5x+15 9x-5x=15-1 4x=14/:4 x=14/4 x=3 2/4  x=3 1/2 b)(x-2)(2x+1)=(2x-2)(x+1)  2x²+x-4x-2=2x²+2x-2x-2  2x²-2x²-3x=-2+2 -3x=0 x=0 c)[latex]1 frac{2}{3} x extless 3x+1[/latex]   [latex]1 frac{2}{3} x-3x=1[/latex] -[latex] frac{4}{3} x extless 1[/latex] dzielimy przez (-4/3) x>-3/4  rozwiązaniem jest przedział :x∈(-3/4 ;+∞) d)2(x+1)≥3(1-4x)-2 2x+2≥3-12x-2 2x+12x≥1-2 14x≥-1/:14 x≥-1/14 rozwiązaniem jest przedział :x∈<-1/14 ; +∞) zad2 a)(x-1)²+2x=x²+1 ;-2 spr. L=(-2-1)²+2*(-2)=(-3)²-4=9-5=5        P=(-2)²+1=4+1=5 L=P  liczba -2 jest rozwiązaniem tego równania b)Ix-2I=3 ;-1 L=I-1-2I=I-3I=-(-3)=3 P=3 L+P liczba -1 jest rozwiązaniem tego równania c)2-I1-xI=x ;1 L=2-I1-1I=2-0=2 P=1 L≠P liczba 1 nie jest rozwiązaniem tego równania

Dodaj swoją odpowiedź