Język angielski
kupcia
2017-06-23 21:46:45
Przetlumaczycie? 1. Tell me about the last time you were not allowed to watch TV. 2. What other things apart from souvenirs help us bring back our travel memories? 3. How do you understand the saying "Travel broadens the mind"? 4. Do you think that that home of the well-travelled travelled is easily recognized? 5. How are the British and Britain perceived by foreigners?
Odpowiedź
Thevr
2017-06-24 01:56:28

1. Powiedz mi kiedy ostatni raz nie pozwolono ci glądać telewizji? 2. Jakie inne rzeczy oprócz pamiątek pomogą nam przypomnieć o wspomnieniach z podróży? 3. Jak rozumiesz " Podróżowanie poszerza umysł"? 4. Uważasz że dom podróżnika jest łatwy do rozpoznania? 5. Jak Brytyjczycy i Brytania są postrzegani przez cudzoziemców?

mateuszk
2017-06-24 01:57:43

1. Powiedz mi kiedy ostatni raz nie pozwolono ci glądać telewizji? 2. Jakie inne rzeczy oprócz pamiątek pomagają nam przywołać wspomnienia z podróży? 3. Jak rozumiesz powiedzenie "podróże kształcą"? 4. Czy uważasz że dom podróżnika/obieżyświata jest łatwy do rozpoznania? 5. Jak Brytyjczycy i Brytania są postrzegani przez cudzoziemców?

Dodaj swoją odpowiedź