Matematyka
esteriks
2017-06-23 22:14:05
Pilnie proszę o pomoc.
Odpowiedź
Violence11
2017-06-24 01:41:50

Witaj;) Zadanie 1 w załączniku:) zadanie 2 [latex]f(x)=-frac{1}{2}x+3[/latex]=>[latex]y(x)=-frac{1}{2}x+3 [/latex] Ze względu na to, że współczynnik "a" jest ujemny, funkcja jest malejąca, y=ax+b. A teraz postać ogólna: [latex]y=-frac{1}2}x+3 /*2 2y=-x+6/+x-6 2y+x-6=0[/latex] Miejsce zerowe to takie miejsce, w którym dochodzi do przecięcia się prostej z osią X, a w tym miejscu y przyjmuje wartość 0, więc aby to obliczyć za y wwe wzorze podstawimy 0: [latex]0=-frac{1}{2}x+3//+frac{1}{2}x [/latex] [latex]frac{1}{2}x=3//frac{1}{2} x=6[/latex] I wykres podany w załączniku;)

Dodaj swoją odpowiedź