Chemia
karunia1996
2017-06-23 22:41:25
W celu przeprowadzenia reakcji : 4 NH3 + 5 O2 -> 4 NO +6 H2O , amoniak i tlen zmieszano w stosunku milowym 2:5. Początkowa ilość tlenu wynosiła przy tym 2.5 mola . Okresl milowy skład mieszaniny poreakcyjnej. Tabelka Liczba moli NH3 .... O2 .... NO ... H20 ... Bardzo proszę o wytłumaczenie . Nie rozumiem dlaczego w odpowiedziach podali 0 moli NH3 i 1.25 moli O2.
Odpowiedź
alaalinskia
2017-06-23 23:36:34

W zadaniu nie podano stałej równowagi, ani żadnych dodatkowych reakcji, więc robimy to po ,,gimnazjalnemu" tzn. zakładamy, że reakcja zachodzi z wydajnością 100 %. 4 NH₃ + 5 O₂ ====> 4 NO + 6 H₂O ========================================================== Na początku mieliśmy 2,5 mola tlenu, a zmieszano go z amoniakiem w stosunku molowym 5 : 2, to znaczy, że na każde 5 moli tlenu przypadało 2 mole amoniaku.  Jeżeli na 5 moli tlenu przypadło 2 mole amoniaku, to na 2,5 mola tlenu przypadało x moli amoniaku. 5 mol ---------- 2 mol 2,5 mol ------- x mol ---------------------------- x = 2,5 mol * 2 mol / 5 mol = 1 mol Czyli mieliśmy na początku 2,5 mola tlenu oraz 1 mol amoniaku.  ========================================================== Jak popatrzymy na reakcję,  4 NH₃ + 5 O₂ ====> 4 NO + 6 H₂O to zauważymy, że coś tu nie gra. A mianowicie coś zostało użyte w nadmiarze, bo według reakcji tlen reaguje z amoniakiem w stosunku molowym 5 : 4.  ========================================================== Liczymy co było w nadmiarze : 5 moli tlenu reaguje z 4 molami amoniaku,  Więc x moli tlenu reaguje z 1 molem amoniaku. 5 mol ------------ 4 mol x mol ------------- 1 mol ----------------------------------- x = 1 mol * 5 mol / 4 mol = 1,25 mol Widzimy, że zgodnie z reakcją przereaguje tylko 1,25 mola tlenu. My za to na początku mieliśmy 2,5 mola tlenu. Więc ten nieszczęsny tlen nam pozostanie w ilości 2,5 - 1,25 = 1,25 mol.  Amoniak za to przereaguje nam całkowicie. ========================================================== Teraz wystarczy tylko policzyć ile powstanie poszczególnych produktów. Obliczenia robimy w odniesieniu do amoniaku, bo to on całkowicie przereagował : 4 mol(NH₃) --------------- 4 mol(NO) 1 mol(NH₃) --------------- x mol(NO) ------------------------------------------------ x = 1 mol * 4 mol / 4 mol = 1 mol         ⇒   tyle powstanie NO 4 mol(NH₃) ------------- 6 mol(H₂O) 1 mol(NH₃) -------------- x mol(H₂O) ---------------------------------------------------- x = 1 mol * 6 mol / 4 mol = 1,5 mol      ⇒   tyle powstanie H₂O ========================================================== W załączniku całość podsumowana w formie tabelki.  (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź