Matematyka
ziomalek02
2017-06-23 23:15:35
Rozwiąż równanie wykładnicze [latex]( frac{2}{3})^{ x^{2} -3x} = (frac{9}{4})^{ x-3}[/latex]
Odpowiedź
Shimizu
2017-06-23 23:56:29

[latex] ( frac{2}{3})^{x^2-3x}=( frac{2}{3})^{-2(x-3)}\x^2-3x=6-2x\x^2-x-6=0\Delta=25\x_1= frac{1+5}{2} =3\x_2= frac{1-5}{2} =-2[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź